Софтуер

Заедно ще подготвим детайлен проект за изработката на софтуерните продукти от които се нуждае вашия бизнес. Ще определим краен срок за приключване на проекта, цената за изработка и поддръжка и други. Ще подготвим и детайлен план за интеграция на софтуера в работната среда.